התממשקות API

שימוש ברכיב API מאפשר למערכות שונות לדבר בשפה משותפת, השימוש נעשה על ידי התממשקות בין מערכת סוגומטיק למערכות שונות על ידי הגדרת פעולה של משיכת מידע או דחיפת מידע או גם וגם, קיימת דוקומנטציה מלאה המסבירה למתכנתים כיצד עליהם להתממשק למערכת סוגומטיק.
השימוש מאפשר חיבור ישיר בין המערכות השונות וחוסך זמן רב בהקלדת הנתונים ועדכון הנתונים.

יכולות נוספות

אספו מידע בכל סדר-גודל שתרצו, וארגנו אותו באמצעות SOGOMATIC

מחכים לשמוע ממך