שדה מסוג מחשבון

שדה מסוג מחשבון נועד לשימוש במצב שרוצים לבצע חישוב אוטומטי של מספר שדות.

לדוגמה: חיבור, חיסור, כפל,חילוק.

 

על מנת לבחור בשדה מסוג מחשבון-

יש ללחוץ על בחירת שדה ומתוך הרשימה שנפתחה יש לבחור את סוג השדה Calc
לאחר הבחירה ניתן להגדיר האם השדה חובה והגדרות נוספות.

 

כשנפתח את ההגדרות של השדה בגלגל השיניים

נרשום את אחת האפשרויות הבאות:

ב-fields נרשום את שם השדות שנרצה לבצע את החישוב (נרשום לפחות 2 שדות כדי לבצע את הפעולה)

ב-op נרשום את הסימן של הפעולה שנרצה לבצע חיבור ,חיסור, כפל (*/-/+)

[{"+":"fields":"c1,c2","op"}] חיבור

[{"-":"fields":"c1,c2","op"}] חיסור

[{"*":"fields":"c1,c2","op"}] כפל

נצטרך ליצור לפחות 2 שדות של מספר כדי לבצע פעולת חישוב שימוקמו מעל השדה של המחשבון calc.

להסבר נוסף לאיך ליצור שדה מסוג מספר לחץ על הקישור: שדה מסוג מספר

נגישות
×