מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר www.sogomatic.com  ("האתר"). האתר מופעל על ידי חברת סוגומטיק בע"מ ("סוגומטיק").

מדיניות פרטיות זו מתארת את נוהגי הפרטיות באתר. היא גם מתארת את הזכויות והאפשרויות המוקנות לך ביחס למידע האישי שלך. 

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר [נא לקשר לתנאי השימוש]. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

המידע שאנחנו אוספים עלייך

מידע הנאסף בקשר עם פניה לסוגומטיק- כאשר אתה פונה לסוגומטיק באמצעות טופס יצירת הקשר באתר תתבקש למסור פרטים כגון שמך המלא, מספר טלפון, כתובת אי-מייל, הארגון אליו אתה משתייך ותוכן פנייתך. 

אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האמור לעיל, אולם אם תבחר שלא למסור מידע זה לא נוכל לענות לפנייתך. 

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לסוגומטיק ולשימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו. 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר- בעת שאתה משתמש באתר, העמותה סוגומטיק תאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תוכן שיצרת או פרסמת באתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. 

בנוסף, סוגומטיק רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי האתר.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף סוגומטיק במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –  

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות שמציע האתר ובתכנים הכלולים בו;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה סוגומטיק לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של סוגומטיק. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את תנאי השימוש, או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש [לינק] של האתר; 
 • ליצירת קשר איתך כשסוגומטיק סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והשירותים המוצעים בו;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש  [לינק] באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשהעמותה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש [לינק] של האתר. 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

סוגומטיק לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן – 

 • לספקים ונותני שירותים אחרים של סוגומטיק המסייעים לסוגומטיק בתפעולה העסקי ובתפעול האתר; ספקים ונותני שירותים אלה רשאים לעשות שימוש במידע האישי שלך רק בהתאם להנחיות שיקבלו מסוגומטיק ובהתאם למדיניות פרטיות זו. 
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר (הוסף קישור), או אם תבצע באמצעות האתר או השירותים המוצעים בו, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי סוגומטיק צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין סוגומטיק אן מי מטעמה;
 • בכל מקרה שסוגומטיק תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
 • אם סוגומטיק תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של העמותה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שסוגומטיק אוספת אודותייך באמצעות האתר נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע העומדים בתקן 27001, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies 

סוגומטיק עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה. 

אבטחת מידע

סוגומטיק מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. 

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, סוגומטיק אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות הניתן באמצעות האתר. מידע הדרוש לסוגומטיק – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי סוגומטיק על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה העמותה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לסוגומטיק לפעול כאמור. 

שינויים במדיניות הפרטיות

סוגומטיק רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל:  support@sogomatic.com נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

נגישות