שדה מסוג תעודת זהות תקינה

מערכת סוגומטיק מאפשרת לבדוק שדות מסוימים האם הם מולאו בצורה תקינה (ולידציה)
במקרה בו נבקש מהמשתמשים להזין מספר זהות בתוך טופס דיגיטלי, נוכל להפעיל ולדיציה אוטומאטית ועל ידי כך למנוע מהמשתמשים להזין פרטים שגוים.

 

על מנת לבחור בשדה מסוג תעודת זהות אנו נבצע שני שלבים:

1.נלחץ על בחירת שדה, מתוך הרשימה שנפתחה ונבחר שדה מסוג טקסט

 

2.לאחר מכן נלחץ על Validation (ולידציה) ואז נבחר ב-Social ID.

 

כעת המערכת תפעיל מנגנון בדיקה עצמית לזיהוי הנתון שהמשתמש הקליד בטופס הדיגיטלי ועל ידי כך נקבל נתונים נכונים ללא שגיאות.

 

נגישות