שדה ליד שדה (Inline)

שדה ליד שדה נועד לשימוש במצב שרוצים להציג שדות (בשורה) ולא אחד מתחת לשני (בטור).

נוכל להשתמש בשדה ליד שדה (Inline) כאשר יש לנו שדה מסוג רדיו שבו יש רשימת אפשרויות נוכל להציגו בשורה

 

לדוגמה:

לפני לחיצה על כפתור ה-Inline – שדה הרדיו יוצג לנו בטור

 

על מנת לבחור בשדה מסוג שדה ליד שדה, יש ללחוץ על ההגדרות של השלב

 

 

 

לאחר לחיצה על כפתור ה- Inline שדה מסוג הרדיו יוצג לנו בשורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגישות