שדה מסוג חתימה דיגיטלית

שדה מסוג חתימה דיגיטלית נועד לשימוש במצב של דרישה לחתימה על טופס ע"י הלקוח.

על מנת לבחור שדה מסוג חתימה דיגיטלית –

יש ללחוץ על בחירת שדה, מתוך הרשימה שנפתחה יש לבחור את סוג השדה (חתימה – Signnature)
לאחר הבחירה ניתן להגדיר האם השדה חובה והגדרות נוספות.

נגישות