שדה מסוג כתיבת כותרת

שדה מסוג כותרת נועד לשימוש במצב שרוצים להוסיף מלל/כותרת.

 

על מנת לבחור שדה מסוג כותרת (Field Value) –

יש ללחוץ על בחירת שדה, מתוך הרשימה שנפתחה יש לבחור את סוג השדה Field Value

 

נגישות