שדה מסוג מספר

שדה מסוג מספר נועד לשימוש במצב של מילוי מספר עם דרישה להקליד אך ורק מספרים ללא אותיות.

 

על מנת לבחור שדה מסוג מספר –

יש ללחוץ על בחירת שדה, מתוך הרשימה שנפתחה יש לבחור את סוג השדה Number
לאחר הבחירה ניתן להגדיר האם השדה חובה והגדרות נוספות.

נגישות