שדה מסוג שעה (Time)

מערכת סוגומטיק מאפשרת לנו למלא בטופס שעה  בפורמט של שעון.
שדה מסוג שעה נועד לשימוש במצב שרוצים לבחור שעה מסוימת או לציין תחילת עבודה וסיום עבודה ודוגמאות נוספות.

על מנת לבחור בשדה מסוג שעה  יש ללחוץ על בחירת שדה,
מתוך הרשימה שנפתחה יש לבחור את סוג השדה (שדה מסוג שעה) Time

לאחר הבחירה ניתן להגדיר האם השדה חובה או הגדרות נוספות .

נגישות