שדה מסוג תאריך

שדה מסוג תאריך נועד לבחירת תאריך בצורה ויזואלית של לוח שנה (יום, חודש, שנה )

על מנת לבחור שדה מסוג תאריך-

יש ללחוץ על בחירת שדה, מתוך הרשימה ואז יש לבחור את סוג השדה (Date)
לאחר הבחירה ניתן להגדיר האם השדה חובה והגדרות נוספות.

נגישות