תנאים גדול > קטן

מתי נרצה להשתמש בתנאי גדול > קטן

נרצה להשתמש בתנאי כשנרצה לעשות בדיקה אם שדה גדול משדה או קטן משדה.

 

 

נרצה לבצע את הפעולה הבאה:

אם סולר קטן או שווה לערך 20 אז המשתמש יעבור לשלב מספר 2

אם בנזין גדול או שווה לערך 20 אז המשתמש יעבור לשלב מספר 1

נשים לב לשם של הערך (value) ואותו נכניס לJSON

נשתמש בJSON הבא:

[{"field": "benzin", "compare": ">=", "value": "20", "next":"1"},{"field": "soler", "compare": "<=", "value": "20", "next":"2"}]

 

נלחץ על הגדרות השלב

 

 

נלחץ על המפתח שוודי     ונכניס את הJSON לשדה Next Flow on decline

 

נלחץ על כפתור השמירה (Save)

נגישות