אישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים לארץ, כמפורט בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי.

הנחיות-למילוי-טופס-המקוון-לאישורי-יבוא-1.pdf


נגישות