אישור ניהול תקין לעמותה או לחברה לתועלת הציבור (חל"צ)

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור ניהול תקין לעמותה או לחברה לתועלת הציבור (חל''צ).לרשותכם לומדת הדרכה מקוונת המסבירה את השלבים בהגשת בקשות לאישור על קבלת מסמכים ואישור ניהול תקין.

דוח-שנתי-של-חברה-פרטית-1.docx


הצהרה-על-תאריך-תחילת-פעילות-העמותה-1.docx


שינוי-במדיניות-יחידת-העמותות-ויחידת-ההקדשות-לעניין-אישור-ניהול-תקין-ינואר-2020-1.docx


הודעה-בדבר-אישור-ניהול-תקין-לשנתיים-1.docx


המלצות-ועדת-ביקורת-או-הגוף-המבקר-1.docx


החלטות-הממשלה-בעניין-אישור-ניהול-תקין-מיום-15.10.1998-ומיום-18.7.2001-1.pdf


הודעה-בנוגע-להסדר-אורכות-לגבי-הגשת-דיווחים-לשנת-2023-לצורך-קבלת-אישור-ניהול-תקין-לשנת-2025-1.pdf


נגישות
×