אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106

אישור שמונפק על-ידי המעסיק ומרכז את נתוני המשכורת וניכויי המס בשנת המס. בנוסף, הטופס כולל בין היתר חודשי עבודה, פירוט הפקדות המעסיק והעובד לקצבה, מספר נקודות זיכוי ועוד. אישור 106 משמש כאישור הכנסות בהגשת בקשה להחזר מס וכאשר העובד נדרש להציג אישור על הכנסותיו כשכיר. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-אישור-על-משכורת-וניכוי-מס-טופס-106-1.pdf


נגישות