אישור רישום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 (טופס מע"מ 34)

טופס זה מאפשר לעוסקים מורשים בישראל שרכשו טובין או קיבלו שירות במדינה זרה ושילמו בשל כך מע"מ במדינה זו, לקבל החזר של המע"מ ששילמו, וזאת בהתאם לתנאים החלים במדינה הזרה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-אישור-רישום-כעוסק-מורשה-לפי-חוק-מס-ערך-מוסף-התשלו-1975-טופס-מעמ-34-1.docx


נגישות