אישור תוכנות עזר להפקת דו"חות שנתיים ונספחיהם (טופס 501)

יצרנים של תוכנות עזר המשמשות להפקות דו"חות שנתיים ונספחיהם (למשל דו"ח מס הכנסה שנתי – טופס 1301) נדרשים לקבל אישור מרשות המסים. האישור מתייחס למבנה הטפסים בלבד, ואינו נוגע לנכונות החישובים המבוצעים באמצעות התוכנה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-501-בקשה-לאישור-תוכנה-חיצונית-להפקת-דוחות-שנתיים-ונספחיהם-1.docx


נגישות