איתור הגורמים הזכאים לעיין ברישום פלילי

שירות זה מאפשר לכל אדם:לאתר את הגורמים הרשאים להיחשף אל גיליון המרשם הפלילי שלו.להכיר את המטרה לשמה רשאי כל גורם להתחשב במידע המפורט בגיליון המרשם הפלילי במסגרת הפעלת שיקול הדעת שלו.יודגש כי המידע המוצג הוא כללי ועלול להשתנות, אין לראות בו ייעוץ משפטי.בשלב הראשון, לצורך קבלת המידע הרלוונטי, עליכם לבקש ממשטרת ישראל את גיליון המרשם הפלילי העדכני. באפשרותכם לקבל את הגיליון ללא תשלום בכל תחנת משטרה באמצעות פנייה לחוקר מש"ל (מרכז שירות לאזרח) הנמצא במקום. פרטים נוספים באפשרותכם למצוא באתר משטרת ישראל. 

מעסיקים-המוסמכים-לקבל-מידע-בדבר-הרישום-הפלילי-1.xlsx


נגישות
×