בקשה לאישור גופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED, לדרכים ולשטחים פתוחים

שירות זה מספק מידע לספקי גופי תאורה, על תהליך הגשת בקשה לאישור גופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED - המיועדים לדרכים ולשטחים פתוחים, לפי המפרט הטכני של משרד הבינוי והשיכון.
נגישות