בקשה לאישור גמר התמחות בשמאות מקרקעין

שירות זה מאפשר לקבל אישור על גמר התמחות בשמאות מקרקעין למי שהשלימו את כל תקופת ההתמחות והגישו את הדיווחים הנדרשים.

הודעה-על-גמר-התמחות-1.docx


נגישות