בקשה לאישור מינוי ממונה על הבטיחות במקום העבודה

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לאישור מינוי ממונה על הבטיחות.

הודעה-על-מינוי-ממונה-על-הבטיחות-1.docx


נגישות