בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך חישוב הישבון בלו (טופס 24)

טופס המאפשר בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך חישוב הישבון בלו הממולא ע"י החברה או העסק.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-24-בקשה-לאישור-מכונה-ניידת-המשמשת-לצורכי-חקלאות-לצורך-חישוב-הישבון-בלו-1.docx


נגישות