בקשה לאישור סוג למכשיר אלחוטי

שירות זה מאפשר להגיש בקשות לאישור מכשיר אלחוטי באחד מהמסלולים הבאים: אישור סוג מתמשך, אישור סוג חד פעמי או אישור סוג (מסווג), בהתאם לצורך.

בקשה-לשחרור-חד-פעמי-מהמכס-של-מכשיר-עבור-כוחות-ביטחון-1.pdf


נגישות