בקשה לאישור ציוד תקשורת

שירות זה מאפשר למייבאים ציוד תקשורת באופן פרטי או ליבואנים מסחריים, להגיש בקשות לאישור משרד התקשורת.

הנחיות-להגשת-בקשה-ליבוא-אישי-ציוד-אלחוטי-1.pdf


הנחיות-להגשת-בקשה-לאישור-התאמה-ליבוא-חד-פעמי-יבוא-מסחרי-1.pdf


נוהל-קליטת-חברות-שילוח-לבדיקת-ציוד-תקשורת-אלחוטית-1.pdf


הנחיות-להגשת-בקשה-לאישורי-התאמה-תקופתי-1.pdf


הצהרת-יבואן-על-ייצוגו-בידי-מיופה-כח-1.docx


מסמך-מיצרן-הציוד-כי-הדגם-המיובא-הותאם-למותר-1.doc


טופס-תצהיר-אישור-על-סמך-אישור-1.docx


בקשה-לאישור-יבוא-1.pdf


בקשה-לאישור-סוג-או-אישור-התאמה-1.pdf


נגישות