בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (טופס 1312)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחה במס הכנסה, הנחה שניתנת לתושב קבוע באחד מהיישובים המזכים בהנחה.

אישור-תושבות-1312א-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-אישור-תושבות-1312א-1.docx


נגישות