בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת (טופס 2604)

טופס 2604 מאפשר לנישומים ולמייצגים להגיש טופס בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת וזאת על מנת שהמס יוטל על הכנסתם בתקופה של 12 חודשים רצופים שתחילתה במועד אחר מ-1 בינואר 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-2604-בקשה-לאישור-תקופת-שומה-מיוחדת-1.docx


נגישות