בקשה לביטול רישיון נוטריון

שירות זה מאפשר לבטל רישיון נוטריון.

טופס-בקשה-לביטול-רישיון-נוטריון-1.pdf


נגישות