בקשה לביצוע הערכת סיכונים (PRA) ביצוא על-פי בקשת מדינת היעד

שירות זה מאפשר ליצואנים המבקשים לייצא חומר צמחי (כולל תוצרת טרייה) להגיש בקשה לביצוע תהליך של הערכת סיכוני נגעים בייצוא (PRA), כחלק מדרישה של מדינת היעד עבור המוצר.

שאלון-ליצואן-בפתיחת-תיק-לתהליך-הערכת-סיכון-נגעים-PRA-1.docx


בקשה-לפתיחת-תיק-להערכת-סיכונים-PRA-בייצוא-על-פי-בקשת-מדינת-היעד-1.docx


נגישות
×