בקשה לדחיית מתן נקודת זיכוי לאישה שילדה (טופס 116ד')

הגשת בקשה של אישה הזכאית ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת הלידה. באפשרותה לדחות נקודת זיכוי אחת לשנה העוקבת.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-116ד-בקשה-לדחיית-מתן-נקודת-זיכוי-לאישה-שילדה-1.docx


נגישות