בקשה לדיור בבית גיל הזהב

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לדיור בבית גיל הזהב שבניהול משרד הבינוי והשיכון. בבית הדיור ייהנו הזכאים מפעילות חברתית נרחבת וכן מליווי אם בית וכונן או כוננית, איש אחזקה, עובדת סוציאלית ורכזת חברתית.

רשימת-בתי-דיור-שבהם-גיל-הרישום-הוא-55-ומעלה-הוראת-שעה-עד-ליום-31.12.2026-1.pdf


רשימת-בתי-דיור-שבהם-גיל-הרישום-הוא-60-ומעלה-הוראת-שעה-עד-ליום-31.12.2026-1.pdf


נגישות
×