בקשה להחזר מס – דו"ח מקוצר למס הכנסה עבור יחידים המבקשים החזר מס (טופס 135)

השירות מאפשר ליחידים, שאינם חברה ואינם חייבים להגיש דו"ח מס שנתי, להגיש דוח מס מקוצר ולבקש החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2023-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2022-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2021-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2020-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2019-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2018-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2017-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2016-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2015-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2014-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-מקוצר-ליחיד-שאינו-חייב-בהגשת-הדוח-אך-מבקש-החזר-מס-לשנת-2013-1.pdf


טופס-135-מונגש-לתוכנת-הקראה-דוח-מקוצר-למי-שאינם-חייבים-בהגשת-הדוח-אך-מבקשים-החזר-מס-לשנת-2023-1.docx


טופס-135-מונגש-לתוכנת-הקראה-דוח-מקוצר-למי-שאינם-חייבים-בהגשת-הדוח-אך-מבקשים-החזר-מס-לשנת-2022-1.docx


טופס-135-מונגש-לתוכנת-הקראה-דוח-מקוצר-למי-שאינם-חייבים-בהגשת-הדוח-אך-מבקשים-החזר-מס-לשנת-2020-1.docx


טופס-135-מונגש-לתוכנת-הקראה-דוח-מקוצר-למי-שאינם-חייבים-בהגשת-הדוח-אך-מבקשים-החזר-מס-לשנת-2019-1.docx


טופס-135-מונגש-לתוכנת-הקראה-דוח-מקוצר-למי-שאינם-חייבים-בהגשת-הדוח-אך-מבקשים-החזר-מס-לשנת-2018-1.docx


טופס-135-מונגש-לתוכנת-הקראה-דוח-מקוצר-למי-שאינם-חייבים-בהגשת-הדוח-אך-מבקשים-החזר-מס-לשנת-2017-1.docx


נגישות