בקשה להחזר תשלום מסים – ייבוא מסחרי

שירות זה מאפשר ליבואנים מסחריים או מיופה כוחם להגיש בקשה להחזר מסים ששולמו ביתר (שולם יותר מהמס הנדרש).

טופס-91-בקשה-להחזר-מס-שנגבה-ביתר-מכח-סעיף-6-1.pdf


טופס-91א-תצהיר-להחזר-מס-ביתר-לפי-סעיף-6-לחוק-מסים-עקיפים-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-91-בקשה-להחזר-מס-שנגבה-ביתר-מכח-סעיף-6-1.docx


נגישות