בקשה להטבות מס בשל סכומים ששולמו עבור ילדים לקופת גמל או ביטוח חיים (טופס 158)

השירות מאפשר להורה להגיש בקשה להטבות מס - ניכוי או זיכוי - בשל סכומים ששילם לקופת גמל או ביטוח חיים עבור ילדיו.

טופס-158-בקשה-להטבות-מס-בשל-סכומים-ששולמו-עבור-ילדים-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-158-בקשה-להטבות-מס-בשל-סכומים-ששולמו-עבור-ילדים-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-1.docx


נגישות