בקשה להירשם כמתמחה בשמאות מקרקעין

שירות זה מאפשר להירשם כמתמחה בשמאות מקרקעין. קיימות שתי מתכונות להתמחות: 1. לפחות 40 שעות שבועיות למשך שנה אחת.2.לפחות 20 שעות שבועיות למשך שנתיים.

כללים-מנחים-לאישור-בקשות-לאימון-ולהתמחות-בשמאות-מקרקעין-1.pdf


טופס-בקשה-להתמחות-1.docx


טופס-הצהרה-עיסוק-נוסף-בתחום-משיק-1.doc


טופס-בקשה-לאמן-מתמחה-1.docx


דין-וחשבון-תלת-חודשי-של-מאמן-1.docנגישות