בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל-9 חודשים

שירות זה מאפשר לקבלני כוח אדם, להגיש בקשה להעסקה חריגה של עובדים מעל לתקופה של 9 חודשים.

טופס-התחייבות-לקליטת-העובדים-על-ידי-מעסיקים-בפועל-1.docx


התחייבות-שלא-להעסיק-עובד-קבלן-כוח-אדם-אחר-לפי-סעיף-12א-1.docx


נוהל-טיפול-בבקשות-להיתר-העסקת-עובדים-לתקופה-העולה-על-9-חודשים-לפי-סעיף-12א-לחוק-העסקת-עובדים-על-ידי-קבלני-כוח-אדם-1.pdf


נגישות