בקשה להיתר פיטורים או לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובד/ת, לפי חוק עבודת נשים

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לפיטורים, פגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהכנסה של עובדות ועובדים, במקרים שבהם יש הגבלה על פיטורים או פגיעה בהכנסה לפי חוק עבודת נשים (בתקופת היריון, אחרי לידה, במהלך תקופת ההנקה, במהלך טיפולי פוריות, ובמהלך תקופת שהות במקלט לנשים מוכות).

רשימת-מסמכים-נדרשים-לפי-עילות-הבקשה-1.pdf


טופס-בקשת-היתר-לפי-חוק-עבודת-נשים-לפיטורים-או-פגיעה-בהיקף-משרה-או-בהכנסה-1.docx


הצהרת-המעסיק-בדבר-העברת-מסמכי-הבקשה-אל-העובדת-1.docx


הצהרת-העובדת-בדבר-קבלת-מסמכי-הבקשה-מהמעסיק-1.docx


נוסח-הצהרת-רואה-חשבון-עבור-עילות-כלכליות-1.docx


נוהל-חוק-עבודת-נשים-1.pdf


נוהל-חוק-עבודת-נשים-אנגלית-1.pdf


נוהל-חוק-עבודת-נשים-אמהרית-1.pdf


נוהל-חוק-עבודת-נשים-רוסית-1.pdf


נוהל-חוק-עבודת-נשים-ערבית-1.pdf


נוהל-חוק-עבודת-נשים-תיגרינית-1.pdf


נגישות