בקשה להסמכה כבוחן רישוי רכב

שירות זה מספק מידע על תהליך ההסמכה, לתפקיד בוחן רישוי רכב לתחום המכשור או לכל סוגי כלי הרכב וזיהום אוויר, ומאפשר להגיש בקשה לפתיחת תיק לקבלת תעודת בוחן רישוי רכב מסוג מכשור או רכב וזיהום אוויר.הסמכה כבוחן רישוי רכב, מאפשרת לשמש כבוחן בביצוע מבחני רישוי שנתיים (טסטים), לבדיקת תקינותם של כלי רכב במכוני הרישוי.קיימים שני סוגים של בוחני רישוי רכב:בוחן רישוי רכב מסוג מכשור הרשאי לבצע בדיקות בעמדות ממוחשבות בלבד במסלול הרישוי.בוחן רישוי רכב לכל סוגי הרכב וזיהום אויר הרשאי לבצע בדיקות בכל העמדות במסלול הרישוי לרבות בור הבדיקה וזיהום אוויר דיזל.

טופס-השתלמות-של-12-ימים-לבוחן-רישוי-רכב-במכון-רישוי-1.docx


תצהיר-העסקה-לבוחן-רישוי-רכב-1.pdf


טופס-הצהרה-בהתחייבות-לעניין-תעודת-בוחן-רישוי-הרכב-1.docx


תצהיר-לבוחן-רישוי-רכב-בדבר-רישיון-נהיגה-והעדר-רישום-פלילי-1.docx


טופס-השתלמות-של-12-ימים-לבוחן-רישוי-רכב-במכון-רישוי-2.docx


טופס-בקשה-לקבלת-תעודת-בוחן-רישוי-רכב-1.docx


תצהיר-לבוחן-רישוי-רכב-בדבר-רישיון-נהיגה-והעדר-רישום-פלילי-2.docx


אישור-להעסקת-בוחן-רישוי-רכב-מכון-רישוי-1.pdf


תצהיר-העסקה-לבוחן-רישוי-רכב-2.pdf


טופס-בקשה-לקבלת-תעודת-בוחן-רישוי-רכב-2.docx


אישור-השתלמות-של-90-ימי-עבודה-כבוחן-מכשור-במכון-רישוי-1.pdf


אישור-להעסקת-בוחן-רישוי-רכב-מכון-רישוי-2.pdf


נגישות
×