בקשה להסרת מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ (טופס 9005)

שירות זה מאפשר למוסד ללא כוונת רווח (להלן מלכ"ר) לבקש להסירו מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-9005-בקשה-להסרת-מוסד-ללא-כוונת-רווח-מלכר-מרשימת-החייבים-בדיווח-מפורט-למעמ-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-9005-בקשה-להסרת-מוסד-ללא-כוונת-רווח-מלכר-מרשימת-החייבים-בדיווח-מפורט-למעמ-2.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-9005-בקשה-להסרת-מוסד-ללא-כוונת-רווח-מלכר-מרשימת-החייבים-בדיווח-מפורט-למעמ-3.docx


נגישות