בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ (טופס 9010)

שירות זה מאפשר לעוסקים, שקיבלו הודעה כי הם חייבים להגיש דיווח מפורט למע"מ, להגיש בקשה למחיקתם מרשימת החייבים.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-9010-בקשה-להסרת-עוסק-מרשימת-החייבים-בדיווח-מפורט-למעמ-1.docx


נגישות