בקשה להעסקת מתנדבים במסגרת שירות לאומי-אזרחי

שירות זה מאפשר לארגוני ולגורמי רווחה, להגיש בקשה להעסיק מתנדבים במסגרת שירות לאומי-אזרחי.

טופס-בקשה-של-תקן-שירות-אזרחי-לאומי-למחלקה-לשירותים-חברתיים-ברשות-מקומית-1.docx


טופס-בקשה-של-תקן-שירות-אזרחי-לאומי-למחלקה-לשירותים-חברתיים-ברשות-מקומית-מגזר-ערבי-1.docx


טופס-בקשה-של-ארגון-או-עמותה-לתקן-שירות-לאומי-אזרחי-1.docx


טופס-בקשה-של-ארגון-או-עמותה-לתקן-שירות-לאומי-אזרחי-מגזר-ערבי-1.docx


טופס-בקשה-שירות-לאומי-אזרחי-שירותי-המשרד-1.docx


נגישות