בקשה להפחתת גובה עיצום כספי

שירות זה מאפשר למעסיקים, שהוטלו עליהם עיצומים כספיים בעקבות הפרה של חוקי עבודה, להגיש בקשה להפחתת סכום העיצום הכספי.

הצהרה-בדבר-הפסקה-ותיקון-הפרות-שעלו-בהחלטת-ממונה-עיצומים-כספיים-1.docx


אישור-בודק-שכר-1.docx


נגישות