בקשה להפקת שובר תשלום מקדמה על חשבון מס שבח (טופס 7152)

השירות מאפשר לרוכש נכס לשלם את המקדמה על חשבון מס השבח של המוכר, כפי שנקבעה בחוק.לאחר אישור הבקשה, יופק למבקש שובר תשלום. השובר, בעת תשלומו, מהווה גם אישור לרשם המקרקעין הנדרש בעת העברת הבעלות לשמו של הרוכש.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-7152-בקשה-להפקת-שובר-תשלום-מקדמה-על-חשבון-מס-שבח-1.docx


נגישות