בקשה להקלה במס לזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע (טופס 119)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה להקלה במס עם סיום לימודי תואר אקדמי, לימודי הוראה או לימודי מקצוע. ההקלה במס תינתן בשנה שלאחר שנת הזכאות לתואר או בשנה שלאחריה, לפי בחירתכם. במקצועות שבהם נדרשת התמחות ניתן לדחות את הזכאות לשנה שלאחר סיום ההתמחות.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-119-בקשה-להקלה-במס-לזכאי-לתואר-אקדמי-או-לתעודת-מקצוע-1.docx


נגישות