בקשה להקמה או לשינוי של מערכת מגלה כיוון מרחק (מכ"מ) ביבשה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון, להקמת מערכת מגלה כיוון מרחק (מכ"מ) ביבשה. ניתן גם לבקש שינוי או ביטול של רישיון קיים.
נגישות