בקשה להקפאת דיווח(טופס 823)

הבקשה מיועדת לעוסקים שהפסיקו את פעילותם העסקית באופן זמני, ומבקשים לפטור אותם מהגשת דו"חות בתקופה זו.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-823-בקשה-להקפאת-דיווח-1.doc


נגישות