בקשה להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי)

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי).

טופס-בקשה-להקצאת-מגרש-מבונה-בית-מקצועי-1.docx


טופס-בקשה-להקצאת-מגרש-מבונה-בית-מקצועי-1.pdf


תצהיר-אגודה-להקצאת-מגרש-מבונה-בית-מקצועי-1.docx


תצהיר-מומלץ-להקצאת-מגרש-מבונה-בית-מקצועי-1.docx


נגישות
×