בקשה להקצאת מים או לתוספות מים לפעילות חקלאית

שירות זה מאפשר לחקלאים להגיש בקשה להקצאת מים או לתוספות מים לצרכים חקלאיים.

טופס-בקשה-להקצאת-תוספת-מים-אחרים-1.docx


טופס-בקשה-להעברת-מים-1.docx


טופס-בקשה-להקצאת-מים-בעד-פעילות-לטיפול-ראשוני-1.docx


בקשה-להקצאת-מים-לבעלי-חיים-במיזם-חקלאי-1.docx


טופס-בקשה-לצורך-הקצאת-מים-לייצור-צמחים-או-גידול-בעלי-חיים-שמטרתם-שיקומית-1.docx


טופס-בקשה-להקצאת-מים-שפירים-בשנת-שמיטה-1.docx


טופס-בקשה-לתיקון-חישוב-הקצאת-מים-1.docx


טופס-בקשה-להקצאת-מים-בעד-פעילות-חקלאית-חדשה-1.docx


אישור-ספק-המים-על-יכולת-אספקה-1.docx


טופס-בקשה-להקצאת-תוספת-מים-שפירים-1.docx


נגישות
×