בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז - הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין").

טופס-בקשה-להקצאת-מקרקעין-בפטור-ממכרז-–-הענקת-זכויות-כנגד-ויתור-על-זכויות-חליפין-1.pdf


טופס-בקשה-להקצאת-מקרקעין-בפטור-ממכרז-–-הענקת-זכויות-כנגד-ויתור-על-זכויות-חליפין-1.docx


נגישות
×