בקשה להתאמות בבחינות דיני מתווכים במקרקעין

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להתאמות בבחינות דיני מתווכים במקרקעין - על סמך לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז או מגבלה רפואית.

טופס-בקשה-לעיון-חוזר-על-התאמות-עבור-נבחנים-עם-מגבלה-רפואית-פיזיחושינפשי-1.docx


טופס-פנייה-לבחינת-זכאות-להתאמות-בבחינות-על-רקע-של-מגבלה-רפואית-פיזיתחושיתנפשית-1.docx


טופס-בקשה-לעיון-חוזר-על-התאמות-עבור-נבחנים-עם-לקות-למידה-או-הפרעת-קשב-וריכוז-1.docx


טופס-פנייה-לבחינת-זכאות-להתאמות-בבחינות-המועצה-על-רקע-של-לקות-למידההפרעת-קשב-וריכוז-1.docx


נגישות