בקשה להתאמות בבחינות מועצת שמאי מקרקעין

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להתאמות בבחינות מועצת שמאי המקרקעין על סמך לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז או מגבלה רפואית.

טופס-בקשה-לעיון-חוזר-בבקשה-להתאמה-על-רקע-לקות-למידה-הפרעת-קשב-וריכוז-1.docx


טופס-פנייה-לבחינת-זכאות-להתאמות-בבחינות-על-רקע-של-מגבלה-רפואית-פיזי-חוש-1.docx


טופס-פניה-לדיון-חוזר-בגין-מגבלה-רפואית-נוסח-סופי-1.docx


טופס-בקשה-לקבלת-התאמה-בבחינה-על-רקע-לקות-למידה-הפרעת-קשב-וריכוז-1.docx


נגישות