בקשה לוויתור על חוב במסי ייבוא

שירות זה מאפשר לחייבים להגיש ערעור על חוב למסי ייבוא, בקשה לוויתור על קנסות, בקשה להקפאת הליכים ובקשה לדיון על מהות החוב בוועדה מקצועית. 

טופס-מכס-89-בקשה-לוויתור-על-תשלום-חסר-1.pdf


טופס-89א-תצהיר-לבקשה-לוויתור-על-תשלום-חסר-לפי-סעיף-3-לחוק-מיסים-עקיפים-1.pdf


Customs-form-89a-Declaration-for-a-Waiver-of-Underpayment-Pursuant-to-Section-3-of-the-Indirect-Taxes-Law-1968-1.pdf


Accessed-by-reading-software-Customs-form-89a-Declaration-for-a-Waiver-of-Underpayment-Pursuant-to-Section-3-of-the-Indirect-Ta-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-89-בקשה-לוויתור-על-תשלום-חסר-1.docx


נגישות